Texas Holdem regler

nyaonlinecasinon.se | Texas Holdem regler
Texas Holdem regler

Texas Holdem, några gånger bara kallat Holdem, är den mest populära pokervarianten som spelas på casinon världen över. Spelets popularitet ökade i rekordfart på 2000-talet på grund av att pokervarianten syntes alltmer på TV, på Internet och i populärlitteratur. Idag finns Texas Holdem på praktiskt taget alla landbaserade så väl som nätbaserade casinon.

Rent allmänt är Texas Holdem regler inte jättesvåra att lära sig. Det krävs dock en hel del strategiskt tänkande när reglerna väl satt sig, något som innebär att det finns en rätt stor skillnad mellan professionella Hold’em spelare och nybörjare.

Låt oss kort introducera Texas Hold’em: Varje spelare tilldelas två “hålkort” i början av spelomgången. Hålkort betyder att korten är privata och att andra spelare därmed inte får se dem. Under spelets gång placeras även fem uppåtvända kort på bordet. Dessa kort är gemensamma och alla spelare få välja att plocka upp dessa om de så önskar. Målet med Hold’em är att samla på sig den bästa femkortskombinationen möjligt med hjälp av de fem gemensamma korten på borden och de två hålkorten på sin hand.

Låt oss djupa dykare in i de Texas Hold’em regler som finns…

Texas Holdem regler du behöver ha koll på

Texas Hold’em spelas med en vanlig kortlek bestående av 52 kort. Spelar man på ett online casino behöver man naturligtvis inte hålla koll på hur många kort kortleken består av, på ett online casino sker allt automatiskt.

När Texas Hold’em spelas online eller fysiskt används en så kallad dealerknapp för att markera vart korten ska delas ifrån. Efter varje spel flyttas denna knapp vidare ett steg så att alla ska få turen att vara i just denna position. Mer om positionens betydelse för vinstchanserna går vi igenom längre ner.

Innan spelet påbörjas satsar de två spelarna till vänster om dealern den lilla och stora mörken (blinds). I Fixed Limit är den stora mörken samma belopp som en liten bet, varav den lilla mörken vanligtvis är halva stora mörken, men kan vara något högre beroende på insatser. I Pot Limit och No Limit Hold’em anges spelen efter storleken på mörkarna.

Satsningsalternativ och rundor

Precis som i alla andra former av poker kan spelare under Hold’em välja mellan satsningsalternativen: ‘fold’ (lägga sig), ‘check’ (passa), ‘bet’ (satsa), ‘call’ (syna) eller ‘raise’ (höja). Vilka valmöjligheter man har beror på hur övriga spelare har agerat. Om ingen har satsat kan man välja att passa eller satsa. Har en spelare satsat kan nästa spelare välja att lägga sig, syna eller höja.

Utöver olika satsningsalternativ spelas Texas Hold’em under olika satsningsrundor: ‘Pre-Flop’ (före floppen), ‘The Flop’ (floppen), turn, river och showdown. Dessa satsningsrundor går vi igenom utförligt nedan.

Första satsningsrundan (Före floppen)

När spelarna satsat sina mörkar delar dealern ut två nedåtvända kort, de så kallade hålkorten, till deltagande spelare med start från den lilla mörken. Dessa hålkort är som sagt privata kort och spelarna får ej visa sina hålkort till andra. Första satsningsrundan startas av spelaren till vänster om den stora mörken. Spelaren har då möjlighet för att syna, höja eller lägga sig. När alla spelare satsat lika mycket i potten eller lagt sig är första satsningsrundan klar.

Andra satsningsrundan (Floppen)

Nu delas tre kort ut med framsidan uppåt på bordet. Detta kallas alltså för “floppen”. I Hold’em är de tre korten på floppen gemensamma kort, det vill säga att alla spelare kan plocka upp dem till sin hand. Spelaren till vänster om dealern är den som börjar andra satsningsrundan och kan då antingen passa eller öppna potten igen genom att satsa. När alla spelare satsat lika mycket i potten, passat eller lagt sig är andra satsningsrundan över.

Tredje satsningsrundan (The Turn)

Spelet fortsätter med att det placeras ytterligare ett gemensamt kort på bordet, varav detta kort har fått namnet “The Turn” eller “4th Street”. Detta kort kan också spelare välja att plocka upp till sin hand. Precis som under andra satsningsrundan är The Turn klar när alla spelare satsat lika mycket i potten, passat varvet runt eller lagt sig.

Fjärde satsningsrundan (The River)

Nu går vi vidare till den fjärde satsningsrundan. Som du säkert redan räknat ut kallas rundan The River då det delas ut ännu ett kort på bordet, det femte och sista öppna kortet, vilket som har blivit döpt The River. Denna satsningsrunda startar och ser ut på precis samma sätt som de tidigare satsningsrundorna.

Showdown

Om det finns mer än en spelare kvar när den sista satsningsrundan är avklarad är det dags för Showdown. Då ska den personen som sist satsade eller höjde visa sina kort, såvida det inte fanns någon satsning på den sista omgången i vilket fall spelaren medurs om dealerknappen visar sina kort först. Spelaren med den bästa pokerhanden vinner hela potten. Om två spelare har identiska händer fördelas potten lika mellan de spelarna med de bästa händerna.

Många Texas Hold’em omgångar slutar med att ingen visar sina kort under showdown. En satsningsrunda slutar när en spelare satsar eller höjer och alla andra lägger sig. Spelaren som inte lägger sig vinner därför potten utan en showdown. I första satsningsrunda vinner den stora mörken automatiskt potten om alla andra spelare lägger sig innan spelaren med den stora mörken får agera.

Handrankningar

När man spelar poker, som exempelvis Texas Hold’em, är målet att samla på sig den bästa pokerhanden möjligt. Detta gör man genom att plocka upp/behålla kort med högst sannolikhet för att skapa olika kombinationer, eller för att skapa de högsta enskilda poängen möjligt. För att förstå hur man skapar den bästa pokerhanden måste man sålunda förstå hur handrankningar fungerar.

En pokerhand i Texas Hold’em består alltid av fem kort. Individuella kort rankas enligt följande (högt till lågt): Ess, kung, drottning, knekt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ess kan även vara lågt, men bara när det är en del av en stege bestående av följande kortkombination: Ess-2-3-4-5.

Färgerna, det vill säga spader, hjärter, ruter och klöver har inget värde, så om två spelare har händer som är identiska förutom färg blir det ändå oavgjort. Men vilka färger det är på korten spelar ändå roll i färg (flush) och färgstege (straight flush).

Kortkombinationer

Nedan listar vi de olika kortkombinationerna som spelare kan samla på sig under poker. Vi rankar det med högt-lågt.

Färgstege (straight flush)

Färgstege består av fem kort med valörerna i följd som alla har samma färg. Här kan ess räknas som både högt och lågt, det vill säga Ess-2-3-4-5 eller 10-Knekt-Drottning-Kung-Ess.

Fyrtal

Fyrtal, som namnet indikerar, kallas fyra kort av samma valör plus ett udda kort. Här saknar färgerna betydelse. Ett fyrtal kan exempelvis bestå av 9-9-9-9-3 eller 5-5-5-5-4.

Kåk

Kåk består av tre kort i samma valör plus två kort i en annan valör. Även här saknar färgerna betydelse. Exempelvis kan en kåk vara: Kung-Kung-Kung-2-2 eller 3–3-Drottning-Drottning-Drottning.

Färg (flush)

Färgkombinationen inträffar när en spelare samlar på sig fem kort i samma färg, men inte i stege. Det kan alltså vara vilka kort som helst, så länge alla kort består av samma färg (klöver, ruter, hjärter eller spader).

Stege (straight)

Härnäst har vi stegen, även kallat straight, som är fem kort med valörerna i följd. Färgen spelar ingen roll, i så fall är det en färgstege. Det kan alltså vara exempelvis 2-3-4-5-6 eller 7-8-9-10-Knekt.

Tretal/Triss

Som namnet indikerar består kombinationen tretal eller triss av tre kort i samma valör. Det vill säga att man har två udda kort som man ej räknar in. Här saknar färgerna betydelse. Tretal kan till exempel vara: 7–7-7-3-10 eller Knekt-Knekt-Knekt-2-5.

Två par

Två par är alltså två kort av samma valör plus tre udda kort. Färgerna på korten spelar ingen roll här heller. Två par kan exempelvis vara: Ess-Ess-2-8-Kung eller 5–5-Drottning-3-Ess.

Högt kort

Om spelaren inte har en legitim pokerhand beräknas dennes poäng med hjälp av det högsta kortet. Det bästa kortet är ess och därefter kung, drottning, knekt och så vidare.

De bästa starthänderna i Texas Holdem

För att bli bra på Texas Hold’em måste man veta vilka händer som faktiskt är spelbara och vilka som inte är det. Kom ihåg att det råder oenighet om vilka händer som är bäst, men nedan har vi ändå gjort en lista över de händer vi anser är de bästa starthänderna i Texas Hold’em poker.

Två ess

Ett par ess, även känt som “pocket rockets” på engelska, är den bästa starthanden för Texas Hold’em. Men var försiktig med hur många spelare som deltar, eftersom fler spelare ökar sannolikheten för att någon vinner över dig trots dina ess. Två ess vinner dock i genomsnitt en gång var 221:e hand.

Två kungar

Den näst bästa starthanden under Hold’em är ett par kungar. Denna starthand kallas några gånger även för “cowboys” eller “King Kong”. Denna starthand ökar dina vinstchanser, men om det visas ett ess under floppen kan du vara i vara.

Två drottningar

Ett par damer är den tredje bästa starthanden i Texas Hold’em poker. Men om ett ess eller en kung dyker upp under floppen kan det lätt hända att ens hand inte längre är så stark.

Ett ess och en kung i samma färg

Ett ess och en kung i samma färg, även känd som “big slick”, är den fjärde bästa starthanden för Texas Hold’em. Men du kommer inte lyckas vinna om du inte har en chans för att utveckla en Flush, Straight eller ett par med korten under floppen.

Ett ess och en drottning i samma färg

“Big chick” och “Little slick” är namn för kombinationen bestående av ett ess och en drottning i samma färg. Detta är en bra starthand om du har möjlighet för att få en flush, royal flush, straight eller ett högt par.

Två knektar

Ett par knektar rankas som nummer sex på listan över de bästa starthänderna för Texas Hold’em. Det är ett bra par, men kan fortfarande slås av ett par ess, kungar eller damer, så var försiktig om dessa kort dyker upp under floppen.

En kung och en drottning i samma färg

Ett kungapar (en drottning och en kung i samma färg) är nästa på listan över Texas Hold’em pokers mest kraftfulla starthänder. Du kan få en flush med dessa kort, men ovanstående kombinationer är fortfarande bättre.

Ett ess och en knekt i samma färg

Denna kombination kallas även för “blackjack” och består av ett ess och en knekt i samma färg. Här kan man få en flush, royal flush, straight eller ett högt par om man har tur.

Ett ess och en kung

Denna kombination påminner om “big slick”, men här behöver esset och kungen inte vara i samma färg. Den har inte lika stor chans för att vinna som en “big slick” men ligger fortfarande på plats nio.

Två tior

Detta är den enda starthanden vi listar som inte består av ett klätt kort eller ett ess. Denna kombination kallas även för “dimes” och är tia på listan över de bästa starthänderna.

Så ökar du dina vinstchanser i Texas Holdem

Texas Hold’em är ett spel som mestadels baseras på tur, men det kräver även en del strategier för att öka sina vinstchanser. Såklart måste man känna till de Texas Hold’em regler som finns först och främst, men att veta när man ska göra vilka drag är också ett sätt att öka sina vinstchanser på. Nedan delar vi med oss av några av våra tips på hur du ökar dina vinstchanser när du spelar Hold’em.

Förstå olika positioners inverkan på vinstchanserna

Den bästa positionen under en omgång Hold’em är dealerknappen. När man är vid dealerknappen är man den sista spelaren som agerar i tre av fyra satsningsrundor. När det är ens tur har man sålunda kunskap om hur många spelare som finns kvar och kan därmed fatta ett bättre beslut om hur mycket man ska satsa (om man ens ska satsa något).

Den sämsta positionen är mörken. Efter floppen, The Turn och The River måste denne spelare nämligen agera först. Ibland kan man använda detta till sin fördel genom att spela aggressivt, men särskilt för nybörjaren är det betydligt bättre att agera sist.

Fokusera på de andra spelarna

Det är lätt att stirra sig blind på sin egen pokerhand och förlora de andra spelarna ur sikte. Men man måste vara medveten om hur många marker som spelarna har, vilka kort de kan tänkas ha på handen och vilka kombinationer de kan tänka sig skapa genom de gemensamma korten som ligger på bordet.

Att fokusera på resterande deltagare under spelet kommer också bidra till en ökad förståelse för när och om någon bluffar.

Basera dina drag utefter din starthand

Vi menar inte nödvändigtvis att man inte kan vinna en omgång Hold’em om man inte har en bra starthand att spela med, men man bör även förstå hur viktigt de två hålkorten är för ens framtida drag. Därför är det viktigt att basera sina drag utefter sin starthand, och inte bluffa om man inte har en tillräckligt stark hand.

Bluffa inte som nybörjare i Texas holdem

På tal om att bluffa så rekommenderas det inte att man bluffar när man är nybörjade inom pokervärlden. Det vill säga att du heller inte bör bluffa när du spelar Texas Hold’em då detta kan resultera i en förlust snarare än en vinst. Det är därför bättre att du kör på det säkra före det osäkra och väljer ett annat satsningsalternativ än det du kanske gärna vill. Det är tyvärr väldigt enkelt att se igenom en nybörjarens “pokerface”, vilket kan bli både förödande för ens spelande och pinsamt.

Låt inte någon se floppen (utan att betala för det!)

Om din pokerhand är tillräckligt stark för att se floppen, låt då inte andra spelare göra det utan att betala för det. Då bör du åtminstone höja den lägsta insatsen för att tjäna något på ditt drag. Meningen med pokerspel är inte att vara snäll mot sina motståndare, men snarare själv göra vad som krävs för att kamma hem potten.

Var inte rädd för att lägga dig efter floppen

Att lägga sig efter floppen är svårt för vissa nybörjarspelare. Det faktum att man redan lagt pengar i potten gör att många gärna förblir och ser vad som händer. Men detta kan få en att förlora väldigt många marker. Därför är det bästa ibland att lägga sig efter floppen om man inte redan har en tillräckligt stark hand för att fortsätta.

Spela smart under The Turn och The River

  • Är det avgjort efter The Turn, det vill säga att du behöver ett kort till för att skapa en bra hand, är det bra om du försöker göra det så “dyrt” som möjligt för motståndare att se The River.
  • Om de gemensamma korten innehåller ett par ska du komma ihåg att någon annan kanske har en kåk vilket såklart inte är så bra för dig.
  • Om de gemensamma korten består av tre kort i samma färg, se då upp för en motståndare som samlar på just den färgen.
  • Efter The River baseras ditt beslut av att passa, satsa, lägga dig eller syna på värdet av dina nuvarande kort – du har nämligen inte längre potential för att förbättra din hand. Om du tror att din motståndare sitter med bättre kort på handen är det inte så smart att bluffa.

Cookies hjälper oss att ge dig bästa möjliga upplevelse på nyaonlinecasinon.se. Genom att trycka på OK samtycker du till användningen av cookies.

Acceptera Läs integritetspolicyn